Witaj w Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


    Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów jest organizacja pozarządową z wieloletnią tradycją, działa poprzez swoje oddziały okręgowe, rejonowe i koła. Jest największą organizacją liczącą ponad 1 milion członków, działającą na terenie całego kraju.
    11 grudnia 2013 roku odbył się w Lublinie XIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZERiI, w którym uczestniczyło 57 delegatów i 13 zaproszonych gości.
Zjazd odbył się w "Sali Kolumnowej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
    W XIII Okręgowym Zjeżdzie Delegatów brali udział:
 • Pani Katarzyna Lenkiewicz - Przedstawiciel Zarządu Głównego PZERiI, Członek Rady Polityki Senioralnej MPiPS,
 • Pani Monika Lipińska - Zastępca Prezydenta Miasta Lublin,
 • Pani Aleksandra Warmińska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
 • Pani Edyta Kilianek-Hołówkowska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 • Pani Edyta Długosz Mazur - Przewodnicząca Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego,
 • Pan Krzysztof Grabczuk - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego,
 • Pan Kazimierz Mazurek - Przewodniczący Oddziału Okręgowego PZERiI w Chełmie, Członek Prezydium Zarządu Głównego PZERiI,
 • Pan Albin Mazurek - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Pan Marian Kawałko - Główny Specjalista d/s Kombatantów Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego,
 • Pan Witold Popiołek - Starosta Puławski,
 • Pan Janusz Jurek - Senior, były Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie,
 • Pan Artur Stępoch - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie,
 • Pan Sławomir Skowronek - Społeczna Rada Seniorów Miasta Lublin,

Związek zrzesza emerytów , rencistów i inwalidów w celu:
 • rozwiązywania problemów socjalno - bytowych, rehabilitacji społecznej, zdrowotnej oraz interpretacji prawa,
 • niwelowanie barier izolacji społecznej, poprzez aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu środowiska,
 • integracji i więzi między pokoleniami, która stwarza warunki do przekazywania tradycji i wartości życia społecznego.


 • Cele te realizowane są poprzez:
 • 1.Reprezentowanie interesów osób starszych i niepełnosprawnych wobec władz ustawodawczych,administracyjnych i samorządowych tj.
 • - Zarząd Główny PZERiI wobec Sejmu, Rządu i Administracji Państwowej
 • - Zarząd Okręgowy Związku wobec Wojewody Lubelskiego, Lubelskiego Marszałka, Samorząd Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin,
 • - Zarządy Oddziałów Rejonowych i Kół PZERiI wobec Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów,
 • 2. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi.
 • 3. Udzielanie zapomóg pieniężnych i pomocy materialnej - bezpłatne dostarczanie artykułów spożywczych,
 • 4. Wydawanie zaświadczeń na zniżki kolejowe,
 • 5. Prowadzenie Związkowej Kasy Pogrzebowej,
 • 6. Organizację rehabilitacji i wypoczynku dla osób starszych i niepełnosprawnych,
 • 7. Pomoc prawną i informacyjną,
 • 8. Działalność integracyjną poprzez organizowanie:
 • - obchodów "Światowego Dnia Inwalidy " i "Międzynarodowego Dnia Seniora",
 • - uroczystości okolicznościowych i spotkań,
 • - wycieczek krajoznawczych i do miejsc kultu religijnego,
 • - konkursów i przeglądów- Wojewódzkiego Przegląd Zespołów Artystycznych, Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła i Twórczości Plastycznej,
 • - festynów np." Niepełnosprawni Mieszkańcom Lublina".
 • 9. Systematyczną pracę w klubach i zespołach zainteresowań;
 • - szkolenia komputerowe,"Senior z komputerem na ty",
 • - grupy samopomocowe w doskonaleniu prac w zakresie haftu , rekodzieła , rzeżby,
 • - zespoły śpiewacze, recytacje,
 • - spotkania i współpraca międzypokoleniowa,
 • - systematyczna praca w Muzeum Historyczno- Etnograficznym w Rowinach Oddział Rejonowy PZERiI w Wisznicach,organizowanie obrzędów regionalnych z udziałem mieszkańców i młodzieży,
 • 10.Propagowanie dorobku i osiągnięć ludzi w dojrzałym wieku i niepełnosprawnych.
 • Aktualizowane 6 pażdziernika 2014 r.